Đơn vị bảo trợ

StudyLink là đại diện tuyển sinh và đối tác chiến lược cho hơn 1.600 trường trung học, cao đẳng, đại học danh tiếng cùng các tổ chức giáo dục lớn trong và ngoài nước.
SAIBT - South Australian Institute of Business and Technology * - Navitas
The University of Western Australia (UWA)
Blue Mountain International Hotel Management School
RMIT University
The University of Newcastle
Swinburne University of Technology
The University of New South Wales (UNSW)
Edith Cowan University (ECU)
International College of Management Sydney (ICMS)
La Trobe University
Deakin University
Macquarie University (MQ)
The University of Adelaide
Education Queensland International (EQI)
Monash University
Niagara College Canada
James Cook University Singapore (JCUS)
UTS - University of Technology Sydney
The Kilmore International School
Thompson River University
Trinity College
UC International College
University of Waikato
University of Manitoba
University of Queensland
University of Saskatchewan
University of Tasmania
SAE Institute
Insearch UTS
Massey University
Newcastle International College
Edmonds Community College
Pines International Academy
Tacoma Community College
University of Cincinnati
Central Queensland University