Du học Canada

Là quốc gia chú trọng đầu tư phát triển chất lượng giáo dục, bằng cấp được quốc tế công nhận và khả năng , Canada hiện nay là điểm đến hấp dẫn của nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam.
IELTS 6.0 PLUS
Anh ngữ
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Học bổng du học Canada

Địa điểm Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
Ontario, Toronto

Braemar College

HB Trung học

Học bổng 25 năm thành lập

Lên đến 5,000 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Ontario, Subdury

Cambrian College

HB Nhà ở

Promotions for International Students

Lên đến 500 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
British Columbia, Vancouver

Capilano University

HB Đại học/ Sau Đại học

CAPX Entrance Award

Lên đến 10,000 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
British Columbia, Vancouver

Capilano University

HB Sau Đại học

Graduate Student Entrance Award

1,500 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
British Columbia, Vancouver

Capilano University

HB Đại học/ Sau Đại học

International Student Entrance Award

1,500 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
British Columbia, Vancouver

Columbia College

HB Cao đẳng/ Đại học

Top Student Scholarship in Arts/Business and Math/Science and Computer Science

3,000 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
British Columbia, Vancouver

Columbia College

HB Cao đẳng/ Đại học

Columbia College Academic Scholarships

2,500 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
British Columbia, Vancouver

Columbia College

HB Cao đẳng/ Đại học

Columbia College Entrance Scholarship

3,000 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Ontario, Kitchener

Conestoga College Institution of Technology and Advanced Learning

HB Sau Đại học

Regional – Graduate Program Entrance Scholarship

1,500 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Ontario, Kitchener

Conestoga College Institution of Technology and Advanced Learning

HB Cao đẳng

Regional - Diploma Entrance Scholarship

1,500 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Ontario, Kitchener

Conestoga College Institution of Technology and Advanced Learning

HB Đại học

Regional - Degree Entrance Scholarship

3,000 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Ontario, Kitchener

Conestoga College Institution of Technology and Advanced Learning

HB Cao đẳng/ Đại học/ Sau Đại học

Entrance Excellent Scholarship

1,500 CAD N/A Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.