Du học Mỹ

Mỹ là một trong những điểm đến du học hàng đầu tại Việt Nam vì chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới, chất lượng đào tạo hàng đầu, bằng cấp được đánh giá rất cao bởi các nhà tuyển dụng.

IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Danh sách trường Mỹ

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Auburn University of Montgomery * - ELS

Đại học Montgomery Alabama Mỹ

Auburn University * - UPP

Đại học Auburn Alabama Mỹ

Auburn University * - ELS

Đại học Auburn Alabama Mỹ

Arkansas State University* - UPP

Đại học Jonesboro Arkansas Mỹ

Arkansas State University * - Kaplan

Đại học Jonesboro Arkansas Mỹ

Arkansas State University * - ELS

Đại học Jonesboro Arkansas Mỹ

American University (UG) * - UPP

Đại học Washington, D.C. Washington, D.C. Mỹ

American University (AU) * - Shorelight

Đại học Washington, D.C. Washington, D.C. Mỹ

Adelphi University (ADU) * - Shorelight

Đại học Garden City New York Mỹ

Augustana University

Đại học Sioux Falls South Dakota Mỹ

Archbishop Wood High School

Trung học Warminster Pennsylvania Mỹ

Archbishop John Carroll High School

Trung học Radnor Pennsylvania Mỹ